brengt Kennis En Inspiratie

Over KEI Consultancy BV

Wie is KEI? Wat doet KEI voor u? Lees er hier alles over!

Profiel

KEI Consultancy is op 19 februari 2004 opgericht door Arnold van der Leden. Na 4 jaar als bedrijfsadviseur en trainer voor een werkgever te hebben gewerkt, werd er door zijn klanten de vraag neergelegd waarom hij het niet eens voor zichzelf zou proberen…? Deze uitdaging is door Arnold opgepakt.
KEI Consultancy is dus vooral door de input van zijn klanten opgericht. De klantgerichtheid zit in de poriën van het bedrijf, wij bestaan louter en alleen in onderlinge verbondenheid met onze opdrachtgevers!

Zoals bij vele bedrijven hebben de KEI consultants gezien, dat het hanteren van concrete meetinstrumenten om medewerkers op te beoordelen vaak ten koste gaat van de sfeer, het vertrouwen en de werkinspiratie. Het brengen van kennis en het verkrijgen van vertrouwen in elkaar, het beleven van een geïnspireerde werkplek met verbondenheid binnen het team is de combinatie waarop wij ons willen richten.

Kennis is weten, Inspiratie is voelen, hoe zou het zijn als binnen uw bedrijf de zelfkennis van uw medewerkers over hun eigen functioneren wordt verbeterd en de inspiratie toeneemt??

Stelt u zich dat eens voor… Geweldig toch!

KEI Consultancy wil geen alledaags trainingsbureau zijn, waarbij vaardigheden als trucjes worden aangeleerd. Nee, Kei Consultancy is de inspiratiebron voor zelfreflectie, het ophalen van weggestopte emoties, het leren van nieuwe inspirerende gedragsvormen en daaruit voortkomende vaardigheden. Dit alles buitengewoon concreet in SMART doelstellingen geformuleerd.

Hierbij schuwen we de confrontatie niet! Confrontatie kan de manier zijn om zaken duidelijk te krijgen. Uitgangspunt voor ons handelen zal echter altijd het respect naar een ieder blijven.

Leren, respect, verbondenheid zijn de kernwoorden waar het wat ons betreft om gaat. Dit alles om het einddoel in zicht te houden:een wereld die bestaat uit open mensen, bereid om de zelfconfrontatie aan te gaan (= willen leren) in harmonie met zijn omgeving.

KEI consultancy is echter geen charitatief iets! Wij staan voor KENNIS EN INSPIRATIE, en zullen dit op uw wijze op uw manier op uw tijdstip binnen uw organisatie brengen.

Missie

KEI Consultancy wil zich onderscheiden door verder te kijken dan platte vaardigheden die in bepaalde functies gevraagd worden. De menskant is voor ons het uitgangspunt in onze benaderingswijze. Vragen waar we dan over nadenken zijn o.a. wat wil het individu nu eigenlijk primair, maar ook analyseren we iemands primaire reactie op veranderingen of feedback. Juist deze reactie wijst op een huidig zelfbeeld alsmede toekomstige houding en gedragingen in situaties.
Daarna volgen pas de functionele vaardigheden die benodigd zijn om op de juiste wijze te opereren.

Hieruit volgt de missie van KEI Consultancy:
Wij trainen, coachen en begeleiden (groepen van) mensen om op een hoger niveau te opereren. Hierbij staat in onze aanpak het individu centraal, het individu binnen zijn omgeving. Echter samen met de opdrachtgever zal de aanpak van ons bedrijf altijd open, eerlijk en op maat besproken en uitgevoerd worden. KEI staat dus voor een duidelijke en geïntegreerde aanpak!

Het team

KEI bestaat uit een aantal keigoede trainers die we aan de hand van uw ontwikkelingsbehoefte zullen inzetten. Om te bepalen welke trainer/adviseur het beste bij u past zullen we enerzijds kijken naar specifieke kennis die nodig is maar vooral het persoonlijke aspect in ogenschouw nemen. Wij gaan er namelijk van uit dat het vooral de ”vent is en niet de tent” die in trainingen en advies een traject succesvol maakt. Vooral op gevoelsmatig gebied moet er een klik zijn zodat er met vertrouwen en toename van motivatie wordt samengewerkt!