brengt Kennis En Inspiratie

Wat zijn de kernwaarden van de organisatie?

Column

Wat zijn de kernwaarden van de organisatie?

Toen ik in 2006 mijn eerste schreden zette binnen de bibliotheekbranche en met zeer veel partijen gesprekken heb gevoerd, viel me op dat er niet een goed beeld bestaat over waar de bibliotheek voor staat. Iedereen doet maar wat en vindt zijn eigen wiel uit.

Rijtjes van 15 termen waar de bibliotheek voor staat zijn schering en inslag. Hoe meer termen er intern bij bibliotheken circuleren, hoe minder duidelijk beeld er intern en extern bestaat over wat de bibliotheek nu eigenlijk doet.

Terwijl er zo veel trainingen aan de medewerkers worden aangeboden, terwijl er zo veel productontwikkelingen zijn, is het niet duidelijk waar bibliotheken nu eigenlijk voor staan. Mocht je als bibliotheekmedewerker deze column lezen, vraag je directeur dan eens in 1 zin te vertellen waar jouw bibliotheek voor staat. De kans is groot dat je een vaag verhaal krijgt te horen dat vijf minuten duurt. Je hebt een antwoord gekregen op je vraag maar je weet nog steeds niet waar je aan toe bent!

Voor de duidelijkheid, dit is niet alleen bibliotheekbranche-eigen. De meeste bedrijven en organisaties kunnen niet kort en bondig benoemen waar ze voor staan. Wel zie je dat als bedrijven in zwaar weer terecht komen, dat ze hier naar op zoek gaan. Dan vragen ze zich af, waarom zijn we met ons bedrijf ooit begonnen, wat was de doelstelling in het begin, waar waren we goed in en wat zijn dan uiteindelijk de kernwaarden van ons bedrijf?

Deze kernwaarden kunnen dan in een slogan of een aantal woorden worden samengevat. Philips heeft de begrippen: sense and simplicity geïntroduceerd en warempel de waarde van het bedrijf is sindsdien echt enorm gestegen! Op de marketingladder heeft Philips een enorme stijging in zijn naamsbekendheid gecreëerd door duidelijker te zijn waar ze voor staat.

Onze branche heeft hier ook behoefte aan. Het is op dit moment veel te onduidelijk voor de gemiddelde klant wat er in een bibliotheek te halen is. Dit komt mede door de vele productontwikkelingen die er zijn. Wat mij betreft mag dat wel wat minder want het komt de duidelijkheid naar de klant toe niet ten goede.

Zowel vanuit de brancheorganisatie (VOB) als ook vanuit elke individuele bibliotheek kan de aandacht beter uitgaan naar de kernwaarde van de branche, c.q. jouw eigen organisatie. Hoe wil je dat de klant jouw bibliotheek ziet? Hoe wil je jouw bibliotheek onderscheiden ten opzichte van andere boekenleveranciers? Welk gevoel zal jouw klant moeten hebben bij het verlaten van het bibliotheekpand?

Het managementteam van elke bibliotheek zal zich over deze vragen eens kunnen buigen. Probeer dan eens met elkaar te komen tot een lijst van maximaal vijf kernwaarden (liever nog verder terugbrengen tot drie stuks). Deze kernwaarden zijn de waarden die je in je hele bedrijfsvoering centraal stelt. Dat betekent in je PR, Marketing, werving en selectie, communicatie, aansturing van personeel etc etc. Het zal kortom hierdoor allemaal veel simpeler worden, duidelijker en daardoor helderder en krachtiger!!!

Medewerkers krijgen dan richting waar de bibliotheek voor staat, waar ze heen gaan, hoe ze met klanten moeten omgaan, waar ze zich nog in te ontwikkelen hebben e.d. Maar ook de communicatie naar de klanten worden congruenter. Een krachtigere profilering naar de klanten is het gevolg, waardoor klanten sneller naar de bibliotheek zullen komen als ze een boek nodig hebben. Dat is toch wat we willen?