brengt Kennis En Inspiratie

Gevoel is het toverwoord

Column

Gevoel is het toverwoord

Als we mensen nu eens bezien als denkende maar ook voelende wezens. Ieder mens, hoe rationeel ingesteld dan ook, is een wezen dat denkt en analyseert maar ook een gevoel of een emotie in zich heeft. Als je een gemiddeld mens vraag naar wat hij het liefste wil bereiken in zijn leven, dan krijg je het antwoord dat er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijk GELUK. Klaarblijkelijk is geluk voor een gemiddeld mens het allerhoogste goed, dat er is!

Geluk is echter een gevoel en helaas niet rationeel te organiseren. Er is geen formule voor, we kunnen het niet bedenken of inplannen. Kortom de mens is eerder een voelend dan een denkend wezen!

In de concurrentie die er is tussen aanbieders van boeken, zullen consumenten ook vooral vanuit gevoelsperspectief keuzes maken voor de ene of andere leverancier van zijn gewenste boeken. Consumenten voelen zich meer gewaardeerd, gehoord of gerespecteerd bij de ene of bij de andere leverancier van boeken (een boekenwinkel bijvoorbeeld). Een rationeel argument als prijs is wat dit betreft van ondergeschikt belang. Nee, het gevoel dat een consument heeft bij een leverancier zal zijn keuze het meeste bepalen.

Waar naar mijn mening de bibliotheekbranche vooral in het denkende, het rationele, zijn draai de afgelopen decennia heeft gevonden, pleit ik voor meer gevoel in de branche! De oude bibliotheektermen, zoals informatie, boeken, lenen, abonnementsgelden etc voldoen niet meer in de profilering van een bibliotheek. Naarstig zijn we aan het bedenken hoe het dan wel moet om de teruglopende ledenaantallen tegen te gaan. Ideeën vanuit het VOB moeten de branche succesvoller maken. Maar helaas zijn vrijwel alle ideeën gestoeld op hetzelfde, oude bibliotheekprincipe, namelijk het denkende principe. En helaas gevoel is niet goed te bedenken. Emotie moet gevoeld worden en vanuit het gevoel zal naar bepaalde zaken gekeken kunnen worden.

Vaak vraag ik de bedrijven die ik begeleid op het gebied van hun externe profilering welk gevoel ze met hun bedrijf of product willen creëren. Bij deze vraag zie je veel wenkbrauwen omhoog gaan welk gevoel wil ik met mijn bedrijf creëren, wat is dat voor rare vraag?. En toch, lieve mensen, dit is de allesbepalende vraag in de samenwerking met anderen en ook in de profilering van je organisatie.

Welk gevoel wil je met je bibliotheek creëren? Welk gevoel moeten de medewerkers uitstralen, neerzetten? Welk gevoel krijg je bij het bezoeken van je website? Welk gevoel krijg je als je je huisstijl bekijkt? Kortom, bekijk alles eens vanuit je gevoel. Vanuit je gevoel zie je heel andere dingen dan als je het vanuit de inhoud bekijkt. De gemiddelde klant is niet inhoudelijk gericht maar is wel een gevoelsmens! Daarom pleit ik voor meer onderbuikgevoel in bibliotheekland. Want gevoel is het toverwoord in het contact met klanten en dus ook in de profilering van je organisatie!